Mahjongclub Tsumo! heeft de intentie om het Mahjongen in clubverband betaalbaar te houden.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is eenmalig € 40,00. Als je de cursus bij Mahjongclub Tsumo! hebt gevolgd dan is het inschrijfgeld al voldaan bij de betaling van de cursus. De cursus kost € 50,00

Contributie per kwartaal
De contributie is op de ALV februari 2017 vastgesteld op € 60 per jaar. Daarbij komt het jaarlijkse lidmaatschap van de Nederlandse Mahjongbond. Dit is per jaar € 12 voor recreanten of € 24 voor competitiespelers (geregistreerd bij de UMA).
 

De contributie maak je over door een periodieke overschrijving op de 5e van het begin van een kwartaal. Dit is voor recreanten € 18,00 en competitiespelers € 21 per kwartaal.

Opzegging Lidmaatschap Mahjongclub Tsumo

Opzegging doe je per e-mail naar de penningmeester. Het is mogelijk om per kwartaal op te zeggen. Dus je kan opzeggen voor 1 april, 1 juli, 1 september of 1 januari binnen is. 

Bij tussentijdse opzeggingen heeft de club geen recht op restitutie van het lidmaatschap van de Mahjongbond (zie huishoudelijk reglement Nederlande Mahjongbond)

Gegevens betaalrekening bij de ING

NL17 INGB 0007 4328 24
t.n.v. Mahjongclub TSUMO (zonder !)
Omschrijving: Naam speler

 

Uitgaven van de club

Materiaal
Als Mahjongclub schaffen we spellen en materiaal aan voor gebruik tijdens de clubavonden. Mahjongspellen zijn er in vele soorten en maten als ook in prijzen. Belangrijk bij de aanschaf is de duurzaamheid en leesbaarheid.

Locatie
Verder betalen we huur voor de locatie waar we wekelijks samen komen en waar consumpties tegen schappelijk prijzen te verkrijgen zijn. Met dank aan de gastvrijheid van Emmastaete die dit beide mogelijk maakt (lage huurprijs en schappelijke prijzen voor de consumpties).

Overige kosten
Verder zijn er uitgaven voor de website, competitie, minitoernooien, cursus, bankkosten, promotie en attenties. 

Voor de toernooien wordt een aparte boekhouding bijgehouden.

 

Begroting en jaarrekening
Mahjongclub Tsumo! stelt jaarlijks een begroting op die in de ledenvergadering wordt vastgesteld. Begin januari zijn er wisselend twee leden van de club die de kascontrole uitvoeren en zo samen met de penningmeester de verantwoording afleggen.

0
0
0
s2smodern