Logo Tsumo 1008 px breed

REGLEMENT 2019

Op deze pagina vind je het Reglement van Mahjongclub Tsumo (PDF).*

Het Reglement is een nadere uitwerking van Vereniging Tsumo! en bevat regelingen/afspraken met betrekking tot de leden, het bestuur en de commissies van de club.  

De eerste versie van dit Reglement is in december 2018 geschreven en besproken in het ALV 2019. Vervolgens zijn de opmerkingen verwerkt in deze versie d.d. 30 juni 2019.

De regels en afspraken zijn in de afgelopen jaren tot stand gekomen:
• Zie notulen van de oprichtingsvergadering november 2015,
• Zie verslag ALV 2016,
• Zie verslag ALV 2017
• Zie verslagen bestuur waarin afspraken staan die tussendoor met de leden zijn besloten.

30 juni 2019

Noot: Deze versie wordt nog geredigeerd door Addy Bakker.